Incepe programul Rabla 2019

Data postării: 10 aprilie, 2019

Incepe programul Rabla 2019

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 250 din 08.04.2019 privind organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019: Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanților proprietari persoane juridice, unitatea administrativ-teritorială; unitatea sau instituţia de învăţământ; de stat ori privată; instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică; organizaţia neguvernamentală; unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019în perioada 12 aprilie – 30 septembrie 2019Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, nr. 248 din 08.04.2019 privind alocarea sumelor în cadrul sesiunii din 2019 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019: Art.1. Suma alocată în cadrul sesiunii de finanţare din 2019 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019 este 235.000 mii lei, din care: 200.000 mii lei pentru persoane fizice și 35.000 mii lei pentru persoane juridiceArt.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

VREI SĂ IȚI SCHIMBI MAȘINA VECHE CU UNA NOUĂ?