Termeni si conditii

Site-ul (“rabla.ro”) este administrat de Radacini Grup, numit in continuare Radacini.

– SC Radacini Motors SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd Timisoara nr 18, RO 17083558, J40/21994/2004,
Capital social subscris si varsat: 334690 Lei

– RADACINI AUTO MOTOR SRL, Sediu social: Oraş Chitila, Sos. BANATULUI, Nr. 2, Judet Ilfov, Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/958/2002, Cod unic de inregistrare: 6104469 capital social 17940 RON

– IRMEX SA, sediu social: Municipiul Brăila, Şoseaua RÂMNICU SĂRAT, Nr. 74, Judet Brăila, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J9/76/1991, Cod unic de înregistrare: 2267978, Capital social subscris: 4738300 RON , integral vărsat

– SC ARIAN Motors SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, bloc central, etaj 3, camera 308, sectorul 6, CUI RO5791623, nr. de inregistrare in cadrul ORC Bucuresti J40/11079/10.06.1994

– DARIUS MOTORS SRL, Sediu social: Bucureşti Sectorul 6, Bulevardul IULIU MANIU, Nr. 246, Camera 309, Bloc Central, Etaj 3, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/13122/2013, Cod unic de inregistrare: 12763340, Capital social: 139480 RON

1. Drepturi de proprietate intelectuala

Toate materialele integrate in acest site sunt proprietatea intelectuala a Radacini sau a partenerilor sai. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate on-line. Totusi, paginile complete ale site-ului pot fi tiparite daca sunt destinate a fi folosite in scop strict personal.
Fara a trece cu vederea aplicabilitatea generala a celor mentionate anterior, Radacini va poate oferi ocazional oportunitatea de a descarca imagini de background, screen saver sau alte programe utilitare din site. Aceste materiale descarcate cad sub incidenta Termenilor si Conditiilor de Descarcare Radacini.

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal.
Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi conţinutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Este interzisa orice actiune de a copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către proprietarul site-ului.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al proprietarului site-ului.

d. Proprietarul site-ului nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.
e. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

f. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

2. Plasarea de link-uri spre site
Daca doriti sa plasati un link spre site, acesta trebuie sa fie facut catre pagina

3. Corectitudinea informatiilor
Informatiile continute de acest site sunt cu scop informativ, sunt adresate clientilor Radacini si nu se aplica altor jurisdictii. Radacini nu-si asuma responsabilitatea pentru acuratetea acestora dar va face tot posibilul pentru ca datele continute de acest site sa fie cat mai corecte si mai actuale. De asemenea, Radacini isi rezerva dreptul de a modifica specificatiile produselor sau serviciilor descrise pe acest site in orice moment, fara nicio notificare prealabila.

4. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – GDPR RADACINI GRUP

Politicile de protecție și de confidențialitate Rădăcini Grup* în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana.

Societățile ce fac parte din Rădăcini Grup*, denumite individual în cele ce urmează Operatorul procesează datele personale ale clienților și partenerilor de afaceri prezenți, trecuți și potențiali, ca parte a desfășurării activității economice de zi cu zi.

Operatorul procesează datele personale ale clienților și partenerilor de afaceri prezenți, trecuți și potențiali, ca parte a desfășurării activității economice de zi de zi.

Operatorul poate deține informații despre dvs, pe care ni le-ati oferit și prelucrează datele dvs. personale în concordanta cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR) aplicabil în Uniunea Europeana începând cu data de 25.05.2018.

Ținând cont de prevederile acestui Regulament Operatorul prelucrează datele dvs. personale, de aceea Operatorul stabilește scopul și necesitatea colectării și procesării datelor dvs. personale, procesarea datelor personale inseamnand orice operațiune manuala sau automata (când vizitați site-ul nostru spre exemplu) de preluare/colectare, înregistrare, păstrare în baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire , rectificare sau ștergere.

 1. Scopul și temeiul legal de colectare și prelucrare a datelor

Operatorul procesează datele clienților sai persoane fizice sau persoane juridice prin reprezentanții sai și ai partenerilor (furnizori, producători) pentru desfășurarea următoarelor activități:

 • Servicii clienți: de exemplu, invitații la evenimente, informații despre actualizări (tehnice) referitoare la autovehiculul tău sau orice servicii pentru acesta, notificări de termene pentru lucrări de întreținere / revizie / service sau asistență în caz de pană, Drive test

 • Informații clienți: date de contact, de exemplu, pentru comunicări despre autovehicule noi și rulate, oferte de finanțare și leasing, servicii dealeri, oferte de revizie și service, încetarea unui contract de creditare sau leasing sau măsuri de îmbunătățirea calității pentru autovehiculul tău

 • Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii

 • Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție / serviciu, de exemplu, pe tema satisfacției față de autovehicul sau serviciile furnizate de Operator

 • Servicii adiacente: de exemplu, înmatriculări auto, închiriere auto, intermediere servicii finanțare

 • Obligații legale: de exemplu, colectarea datelor contractuale pe facturi, transmiterea documentelor către RAR

 • Asigurarea securității angajaților și clienților noștri: de exemplu, monitarizam video activitatea din și în jurul service-urilor, showroom-urilor și altor spatii, spre exemplu birouri.

 • Înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătura cu programele de recompensare a clienților și alte programe similare.

 • Soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute

Vă rugăm să rețineți că Operatorul colectează și procesează doar acele informații/date personale care sunt absolut necesare a fi colectate și procesate în scopul desfășurării activității în condiții cat mai bune în scopul de a veni în întâmpinarea cerințelor clienților și a oferi servicii cât mai calitative .

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Conform Regulamentului GDPR, privind prelucrarea de date de personal speciale, Operatorul nu colectează și nu prelucrează datele care se refera la: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea , viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Temeiul legal al colectării este art. 6 din Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 679/2016 (GDPR).

 1. Categoriile de date personale pe care le colectam

– Datele cu caracter personal în asociere cu datele contractuale aferente, datele legate de autovehicul, datele tehnice despre piese și accesorii sau datele despre service și atelierul de service pentru marketing personalizat și cercetare de piață, de exemplu (numărul de identificare al autovehiculului, kilometraj, revizii / lucrări de service și datele acestora etc.)

– Datele dvs. de identificare (nume, prenume, domiciliul, locul de munca, număr telefon personal, adresa de email, număr/serie document de identitate, codul numeric personal, sexul, datele bancare

– datele de identificare ale automobilului dvs. marca, model, culoare, km.parcursi, serie șasiu, ITP, frecventa vizitării service-urilor noastre, problemele înregistrate/rezolvate la autoturismul dvs., nr. facturilor emise, modalitatea de plata

– imagini video – sediile noastre (showroom, service, curte, anexe, etc.) sunt dotate cu echipamente de înregistrări video. Aceste imagini sunt stocate și păstrate pe o perioada de pana la 6 luni.

– imagini foto – se refera doar la angajații Operatorului

– statutul familial, loc de munca, venituri realizate, împrumuturi/ipoteci deținute atât pentru dvs. ca și client cat și pentru soț/soție în cazul în care se solicita achiziția unui autoturism în leasing sau în rate

În general, datele personale pe care le deținem sunt sau au fost oferite de către clienți atunci când s-au prezentat la sediile noastre, când au vizitat site-ul nostru și și-au lăsat datele personale pentru a fi contactați, sau când au cerut oferte prin telefon sau email.

 1. Distribuirea datelor personale

Operatorul distribuie datele dvs. personale numai acelor categorii de angajați (împuterniciți) și colaboratori a căror activitate impune accesul la datele dvs., enumerate exemplificativ după cum urmează:

 • Serviciul IT

 • Colaboratori IT

 • Departamentul contabilitate / financiar

 • Departamentul resurse umane

 • Departamentul relații clienți și marketing

 • Departamentul juridic

 • Parteneri contractuali, inclusiv furnizori de bunuri și servicii /societăți contractate să presteze servicii pentru sau în numele nostru

 • Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ati comandat sau utilizat

 • Organizații partenere pe care le-am ales cu atenție pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile lor

 • Terțe părți pentru promoții comune cu acea terță parte. Acestea vor răspunde pentru conformarea lor cu legile aplicabile privind protecția datelor

 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare

 • Agenții de colectare a datoriilor sau alte organizații de recuperare a datoriilor

 • Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege

 1. Transferul de date într-o alta țară

 • Operatorul nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali pentru prelucrarea datelor în scopul executării unui contract și a obligațiilor ce deriva din acesta, ca de exemplu producători, diverse agenții de marketing și societăți de sondare a opiniei, în scopurile menționate în prezenta politica.

 • Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

 1. Păstrarea datelor

Operatorul păstrează datele dumneavoastră atâta timp cat ne indica clientul prin declarația de consimțământ sau atâta timp cat acesta rămâne în contact cu noi, prin aceasta însemnând vizite cu o anumita regularitate în service-urile, showroom-urile noastre (Spre exemplu odată pe an)

Operatorul păstrează datele dumneavoastră necesare pe o durata echivalenta pana la expirarea obligațiilor (de ex, ieșirea din garanție a auto, încetare contract etc.) sau durata medie de utilizare a produsului achiziționat și conform cu termenele de arhivare restul fiind păstrate astfel:

Pe o perioada de 3 ani de la ultima dumneavoastră vizita în showroom- uri sau service-urile Operatorului

Va rugam sa rețineți ca anumite date sunt păstrate pe o perioada conforma cu legislația romana.

 1. Drepturile dvs. privind procesarea datelor personale

 1. Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate

 2. Dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat

 3. Dreptul de a va rectifica datele

 4. Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor cu caracter personal)

 5. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment

 6. Dreptul la restricționarea prelucrării

 7. Dreptul de a va opune prelucrării

 8. Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei prelucrări automate

 1. Dreptul de a ști ce date personale va sunt procesate/Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Operatorul în legătură cu dvs., prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București, dep. Relații Clienți – GDPR sau prin email (gdpr@radacini-grup.ro) pentru a primi în format electronic toate datele dvs. deținute de Operator.

 1. Dreptul de a rectifica datele

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, va puteți adresa Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR

Nu se pot face rectificări asupra datelor privind produsele achiziționate/închiriate, valoarea facturilor, vizitele în showroom sau service sau altele care ar contraveni legilor.

 1. Dreptul de a fi uitat – de a fi șters din baza de date

Operatorul urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal pe care le deținem.

În cazul în care considerați că păstrăm datele mai mult decât este necesar, puteți sa va adresați Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR. Dacă perioada cuprinsa în consimțământ a trecut, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți solicita ștergerea datelor personale în scris prin scrisoare sau email Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR. Solicitarea dumneavoastră trebuie trimisa și la producătorul produsului dvs. în cazul în care acesta a fost achiziționat de la noi (ex. Opel, Suzuki, Mazda, Citroen, Peugeot, Honda).

Acesta se va asigura ca în o luna de zile solicitarea clientului va fi îndeplinită și clientul a fost șters din toate aplicațiile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea în prealabil a clientului.

Nu se vor șterge datele personale ale clienților care au datorii către firma sau către un partener direct (ex.firma de leasing financiar).

Nu se vor șterge acele date care trebuiesc păstrate ca urmare a dispozițiilor legale (facturi, contracte etc).

 1. Dreptul de retragere a consimțământului

Aveți dreptul în orice moment sa cereți retragerea consimțământului de comunicare.

Retragerea consimțământului se va face doar în mod scris prin transmiterea cererii Operatorului la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care le-ati furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a cere transmiterea acestor date altui operator, dacă ele au fost prelucrate pe baza de consimțământ și prelucrarea se face prin mijloace automate

 1. Dreptul de restricționare la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile prevazute la art 18 din Regulament.

 1. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a va opune prelucrării de către a datelor tale cu caracter personal în cazurile și în condițiile prevazute la art. 21 din Regulament.

 1. Dreptul de a face o reclamație

Este dreptul dumneavoastră de a face o reclamație în cazul în care considerați ca aveți dubii în ceea ce privește modul cum sunt procesate și securizate datele dumneavoastră personale. Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să contactați echipa noastră la gdpr@radacini-grup.ro sau prin posta la Rădăcini Grup, B-dul Iuliu Maniu nr. 246, sector 6 București dep. Relații Clienți – GDPR

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 1. Crearea de profiluri

Operatorul nu folosește de obicei datele colectate și procesate pentru întocmirea de profiluri. În unele situații va fi necesar să întocmim profiluri și segmentari în scopuri de marketing.

 1. Dreptul de a nu fi evaluat pe baza unei evaluări automate

Operatorul respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au încredințat datele lor personale de a nu fi evaluate în baza unei prelucrări automate.

 1. Supravegherea video

Operatorul are implementat un sistem video de supraveghere a locațiilor sale (service-uri, showroom-uri, birouri și spatiile înconjurătoare acestora) pentru a asigura siguranța personalului angajat dar și al clienților și a altor persoane aflate pe teritoriile ce aparțin grupului.

Zonele acoperite de camerele video aflate în clădirile și terenurile aparținând Operatorului sunt semnalizate în mod specific prin bannere, indicatoare specifice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video se efectuează prin intermediul sistemelor de supraveghere video care prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea și alte informații ce permit identificarea persoanelor vizate.

Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, îndeplinirea obligațiilor legale și realizarea intereselor legitime. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții autorizați ai Operatorului, organele de urmărire/cercetare penala, instante judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfășurate de către Operator. Termenul de păstrare a datelor înregistrate este conform legislației în vigoare.

Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții.

 1. Puncte de contact

În cazul în care doriți sa va exercitați unul sau mai multe drepturi ale dumneavoastră enumerate la punctul 6 sau doriți sa aflați mai multe informații referitoare la colectarea și procesarea și protejarea datelor dumneavoastră va rog sa contactați Operatorul prin Ofițerul de Date Personal numit conform Regulamentului GDPR

Adresa: B-dul Iuliu Maniu Nr. 246, sector 6, București, dep. Relații Clienți – GDPR

Adresa de email gdpr@radacini-grup.ro

* Radacini Motors SRL, Radacini Auto Motor SRL, Arian Motors SRL, Radacini SRL, Radacini Motors Brasov SRL, Darius Motors SRL, Irmex SA, Radacini Auto Trading SRL, Radacini Equipment SRL, Radacini Diesel Center SRL, Interlease Operational SRL, Radacini Leasing IFN SA, Grupul de formare profesionala Master SRL, Master SA, Utrec SA, Irmex Trading SRL, Rally BM Com SRL, Sama Service Team SRL, Sama Service Grup SRL

5. Legi si Jurisdictii
Acest site a fost creat si functioneazain concordanta cu legile in vigoare in Romania. Pentru reglarea oricaror dispute referitoare la acest site, legile si tribunalele din Romania vor avea jurisdictie exclusiva.

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Cum folosim cookie-urile
Politica de cookie-uri în cadrul site-ului www.radacini.ro

Ce este un „cookie”?
Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Contin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Există două categorii mari de cookie-uri:

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele per sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Cele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?
Un cookie conține informații care fac legatura între web-browser-ul tău și web-site-ul nostru. De fiecare data când revii pe site-ul nostru, serverul web va citi informația deja stocată și nu te vom întreba din nou despre opțiunile tale, de exemplu în materie de confidențialitate online, privind limba site-ului sau publicitate relevantă. Oricând îți poți modifica aceste opțiuni.

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul lui. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (o vizită a ta pe site-ul nostru) și nu sunt păstrate și după ce ai părăsit web-site-ul, iar altele pot fi reținute și refolosite de fiecare dată când revii pe site (acestea sunt numite permanente). Cu toate acestea, poți șterge oricând cookie-urile salvate prin intermediul setărilor browser-ului tău.

Anumite secțiuni de conținut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori
(exemplu: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea propriile cookie-uri prin intermediul site-ului nostru (acestea sunt numite cookie-uri de terță parte pentru că nu sunt plasate direct de noi). Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de utilizare și confidențialitate ale site-ului nostru.

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
– Cookie-uri de performanță a site-ului
– Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
– Cookie-uri pentru geotargetting
– Cookie-uri de înregistrare
– Cookie-uri pentru publicitate
– Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni atât de la noi cât și de la terți, precum Google, Facebook, Hotjar etc.

Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele tale pe site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizită. Exemple: setările volumului pentru video player sau viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când vizitezi site-ul nostru, softul de analiză furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ai mai vizitat acest site până acum. Browser-ul ne va spune dacă ai deja acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Astfel putem monitoriza utilizatorii unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu ești înregistrat pe site-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a te identifica personal, ci este folosit doar în scop statistic. Dacă ești înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ai furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și conditii, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară provin utilizatorii site-ului nostru.
Cookie-urile acestea sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru a targeta conținutul – chiar și
atunci când ești pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primești aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când te înregistrezi pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă ești înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care ești înregistrat și dacă ai permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postezi pe site-ul nostru cu username-ul tău. Dacă nu ai selectat pastreaza-ma „înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când vei închide browser-ul.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ai vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ai văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentu o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta, de exemplu, reclame despre vacanțe, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacanțe. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Noi le putem folosi pentru a te recunoaște ca vizitator al acelui site dacă ulterior vei vizita site-ul nostru, îți vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
O mare parte din publicitatea prezentă pe site-ul nostru aparține terțelor părți. Unele dintre aceste părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza numărul de utilizatori care au fost expuși unui mesaj publicitar sau pentru a ști câți utilizatori au fost expuși de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi
sau scrie aceste cookie-uri.

Cookie-urile acestor terțe părți pot fi folosite pentru a-ți arăta reclame și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea ta pe acest site. De asemenea, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. Datorită modului de utilizare, site-ul nostru nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de site-ul nostru.

De exemplu, când distribui un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea ta.

Cum poți opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea
“ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Care sunt cookie-urile existente pe site-ul nostru?

Google Tag Manager:
_dc_gtm_UA-85738809-1

Google Analytics:
_ga
_gid
__utma
__utmz
__utmb
__utmc

Facebook
datr
x-src
fr
lu
locale

Hotjar
_hjClosedSurveyInvites
_hjDonePolls
_hjMinimizedPolls
_hjDoneTestersWidgets
_hjMinimizedTestersWidgets
_hjIncludedInSample

YouTube
SID
HSID
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
SSID
LOGIN_INFO
YSC
SAPISID

Link-uri utile:
Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/ro/